UItvallen

Gedragsbegeleiding
De kosten van het traject:

Gedragsconsult van 1.5 uur

€ 275,-

Plusconsult van 2,5 uur

€ 375,-

Gedragsbegeleiding  

Heb je alles al geprobeert en heeft niets je probleem kunnen oplossen. Of dacht je dat het opgelost was en komt het probleem na verloop van tijd weer terug... 

Ongewenst gedrag is nooit alleen maar 'gedrag' ! Daarom vind ik het heel belangrijk om mensen uit te leggen waarom hun hond ongewenst gedrag inzet. Wat voor ons ongewenst gedrag is, kan namelijk voor je hond heel normaal gedrag zijn voor die situatie. Als je dan gaat corrigeren, zeg je eigenlijk dat hij zijn natuurlijke reactie niet mag tonen. Voor een hond is dit heel ingewikkeld en kan dit leiden tot nog meer zorgen en frustratie met een neerwaartse spiraal tot gevolg. 

Ik ga aan de slag met de baasjes en niet zo zeer met de hond. Het is belangrijk dat zij weten en leren hoe ze grip kunnen krijgen op het gedrag van hun hond en vooral hoe ze dat eruit kunnen trainen. Trainen inderdaad, werken aan goed gedrag, werken aan een band samen. Leer je hond wat hij wél moet doen.

Een traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De voorbereiding door middel van een vragenlijst. Deze ontvang je via de mail. Je stuurt deze ingevuld weer terug, eventueel aangevuld met een filmpje van het probleemgedrag.
  • Het gedragsconsult, hier wordt de diagnose gesteld, een therapieplan opgesteld en een prognose gegeven.
  • Een schriftelijk verslag van het consult, met de diagnose, het therapieplan en de prognose.
  • Nazorg/begeleiding gedurende drie maanden via telefoon of online.
  • Bij complexe of meervoudige problemen kan meer intensieve begeleiding nodig zijn, hiervoor is er het plus consult.

Indien gewenst kunt u aansluitend op het consult één of meerdere privélessen afspreken om onder mijn begeleiding verder aan de slag te gaan met uw hond. 

U kunt na het therapietraject ook verder gaan met Online hulp zodat u op afstand onder begeledinging blijft. U kunt daarbij denken aan het insturen van video's voor het krijgen van feedback.